Skip to content
GewoonGers
Voor welke ruimte in huis zoek je een deur of wand?

Garantievoorwaarden & Herroepingsrecht

Heb je naar aanleiding van het lezen van de garantievoorwaarden en het herroepingsrecht nog vragen? Neem dan contact op met GewoonGers. Dat kan via het contactformulier op de website, telefonisch óf per e-mail.

zwarte stalen deuren met glas Gers binnendeuren winkel Amsterdam GewoonGers

Garantievoorwaarden GewoonGers

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De wettelijke garantie op de GewoonGers producten omvat uitsluitend vervanging of herstel van onderdelen waarvan de opdrachtgever gebreken kan aantonen welk door GewoonGers in normale omstandigheden voorkomen hadden kunnen worden. De wijze van vervanging of herstel zal tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen worden. Vervanging en herstel zal enkel door GewoonGers worden voldaan. De opdrachtgever dient GewoonGers in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken te kunnen constateren op locatie.

De wettelijke garantie komt te vervallen wanneer de opdrachtgever zelf reparaties of herstelwerkzaamheden op het product uitvoert of door derden laat uitvoeren.

Naast de wettelijke garantie bedraagt de garantie op producten van GewoonGers 1 jaar vanaf het moment van levering. Hierbij zijn de volgende onderdelen van toepassing:

► Functioneren van bewegende delen

► Afwerking profielen

Niet tevreden? Geld terug.

Wij komen jouw bestelde deur of wand bij je thuis monteren. Hoewel we het ons niet kunnen voorstellen, is het mogelijk dat je niet tevreden bent met het eindresultaat. Geef je dit binnen 30 dagen ná montagedatum schriftelijk aan ons door? We willen je graag tegemoetkomen. Dit doen we als volgt: we gaan eerst het gesprek met je aan om tot een passende oplossing voor je huidige product te komen. Zie je de oplossing écht niet zitten? Dan heb je eenmalig het recht om jouw bestelde product te laten demonteren door ons. Je krijgt het bedrag dat je over hebt gemaakt terug op je rekening. Heb je gekozen voor achteraf gespreid betalen? Dan kun je contact opnemen met SprayPay om je retour aan te melden. Na bevestiging van de retour door GewoonGers zal SprayPay het contract ontbinden.
Hou wel in de gaten dat schade, die is ontstaan bij de montage én demontage, niet voor rekening is van GewoonGers. Bij schade kan je denken aan oude deuren of kozijnen die we tijdens montage hebben afgevoerd en niet meer terug kunnen halen of een gat in je plafond en/of vloer voor de schroeven van een geplaatste taatsdeur.

Neem contact met ons op via klantenservice@gewoongers.nl of bel op 010-3072889 om jouw mogelijkheden te bespreken.

Klacht indienen

Vervelend dat er een klacht is ontstaan. Stel ons middels dit formulier op de hoogte zodat we ermee aan de slag kunnen.

Herroepingsrecht en retourneren GewoonGers accessoires

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt in 14 dagen na de dag waarop het product door jou in ontvangst genomen is. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet GewoonGers hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit kan schriftelijk per e-mail. Hiervoor kan eventueel gebruik worden gemaakt van ons modelformulier van herroeping, maar hiertoe ben je niet verplicht.

Gevolgen van herroeping:
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. In ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor een terugbetaling. GewoonGers mag wachten met terugbetaling tot de goederen zijn teruggekregen, of wanneer je hebt kunnen aantonen dat de goederen zijn teruggezonden. De goederen dienen onverwijld of in ieder geval niet later dan 14 dagen na het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons terug te worden gezonden of te worden overhandigd. Je bent op tijd als de goederen terug worden gestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres:
Onze accessoires worden vanuit verschillende locaties verzonden. Zodra je ons op de hoogte stelt om de overeenkomst te herroepen, verstrekken we het juiste adres aan de hand van je bestelgegevens.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.