Wat valt er niet binnen mijn zekerheidspakket van GewoonGers?

De volgende zaken worden niet vergoed wanneer je het zekerheidspakket van GewoonGers, GewoonZeker, hebt afgesloten:
  • Moedwillig aanbrengen van schade aan wand en/of deur (vandalisme)
  • Schade aan wand en/of deur als gevolg van natuurverschijnsel (blikseminslag, overstroming, aardbeving)
  • Schade door oorlog, terreur en/of vergelijkbare gebeurtenissen 
  • Schade aan wand en/of deur die is ontstaan door toedoen van klant nadat deze de wand en/of deur zelf heeft geprobeerd te repareren of heeft gedemonteerd bij een verhuizing of verbouwing zonder hierbij de hulp van GewoonGers in te schakelen
  • Schade die onder de wettelijke garantie valt
  • Algemene productiefouten of productiefouten in een bepaalde serie waarbij een terugroepactie bekend is. Dit valt onder de wettelijke garantie
  • Schade waarbij je een uitkering ontvangt uit hoofde van een ander verzekeringscontract (zoals een inboedelverzekering)