Op deze pagina kun je meer informatie terugvinden met betrekking tot de garantie en het herroepingsrecht.

Heb je naar aanleiding van het lezen van de garantievoorwaarden en het herroepingsrecht nog vragen? Neem dan contact op met GewoonGers. Dat kan via het contactformulier op de website, telefonisch óf per e-mail. Het contactformulier en contactgegevens van GewoonGers zijn terug te vinden op onze contactpagina.

Garantievoorwaarden GewoonGers

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De garantie op de GewoonGers producten omvat uitsluitend vervanging of herstel van onderdelen waarvan de opdrachtgever gebreken kan aantonen welk door GewoonGers in normale omstandigheden voorkomen hadden kunnen worden. De wijze van vervanging of herstel zal tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen worden. Vervanging en herstel zal enkel door GewoonGers worden voldaan. De opdrachtgever dient GewoonGers in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken te kunnen constateren op locatie.

De garantie komt te vervallen wanneer de opdrachtgever zelf reparaties of herstelwerkzaamheden op het product uitvoert of door derden laat uitvoeren.

Naast de wettelijke garantie bedraagt de garantie op producten van GewoonGers 3 jaar vanaf het moment van levering. Hierbij zijn de volgende onderdelen van toepassing:

► Functioneren van bewegende delen

► Afwerking profielen

Herroepingsrecht GewoonGers

Alle producten die via GewoonGers worden besteld en door GewoonGers worden geleverd vallen onder de noemer ‘maatwerkproducten’. Dat wil zeggen dat ieder product per bestelling op maat wordt gemaakt volgens de specificaties die in overleg met de klant tot stand zijn gekomen. Om deze reden zijn producten die via GewoonGers zijn besteld en door GewoonGers zijn geleverd uitgesloten van het herroepingsrecht.